33025 serduszka z³ote czekoladowe 1000g33025/B serduszka ³ote czekaldowe 100g33025 – 1000g
CUOC/A – 200g
CUOC500 – 500g
33025/B – 100g