http://dekorpol.pl/wp-content/uploads/2017/08/zapytanie-targi-DEKORPOL-targi-DE-24.08.2017.doc

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy DEKOR-POL na rynkach międzynarodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 działania 1.4. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”, poddziałania 1.4.1. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT” firma JACEK GAJDZIŃSKI „DEKOR-POL” JACEK I MAŁGORZATA GAJDZIŃSCY w dniu 24.08.2017 r. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup usługo organizacji udziału w imprezie targowo-wystawienniczej: STUTTGART- Targi Sudback – Niemcy 23-26.09.17.