http://dekorpol.pl/wp-content/uploads/2017/08/załączniki-do-zapytania-targi-DE-wersja-edytowalna.doc

Dzień dobry ! W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój firmy DEKOR-POL na rynkach międzynarodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 działania 1.4. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP”, poddziałania 1.4.1. „Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP- projekty realizowane poza formułą ZIT” firma JACEK GAJDZIŃSKI „DEKOR-POL” JACEK I MAŁGORZATA GAJDZIŃSCY ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na realizację Organizacji udziału Wnioskodawcy w imprezie targowo-wystawienniczej: Kraków Horeca – Kraków – Polska (15-17.11.2017). Zapraszamy do składnia ofert.